Neobyčajný preventívny projekt na školách

EXIT TOUR SLOVENSKO

EXIT Tour je kultúrno-vzdelávací zážitkový projekt. Cieľom je učiť študentov o problémoch, ktoré sa každodenne dotýkajú tínedžerov - ako žiť zdravý životný štýl a nachádzať skutočné životné hodnoty.

CELODENNÝ ATRAKTÍVNY PROGRAM

Študenti sa môžu tešiť na koncert zahraničnej kapely, prednášky, teambuildingové aktivity a nové priateľstvá.

ODBORNÉ A PÚTAVÉ PREDNÁŠKY

Preventívne prednášky robené zaujímavou a interaktívnou formou pre študentov počas celodenného programu.

SPĹŇA PODMIENKY MŠVVaŠ

Program napĺňa požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obsah minimálneho preventívneho programu (MPP).

celodenný program exit tour na škole

Harmonogram dňa

06:15 | Otvorenie priestoru spoločného stretnutia pre inštaláciu techniky

08:00 | Úvodný spoločný program pre študentov

Predstavenie programu, interaktívna show, mini koncert

09:00 | 1. séria prednášok (workshopov) pre študentov *

11:00 | 2. séria prednášok (workshopov) pre študentov *

12:30 | Záverečný spoločný program pre študentov

Vyhodnotenie prednášok, rozdanie pozvánok na popoludňajšie aktivity, koncert

13:00 | Zbalenie techniky

* V každej sérii prebieha 6-10 prednášok pre rôzne triedy súčasne.

Poznatky, osobné príbehy, inšpirácia, motivácia, aktivity. V rámci projektu EXIT TOUR prebiehajú prednášky, ktoré svojim obsahom zapadajú do Minimálneho preventívneho programu MŠVVaŠ SR. 

Témy, ktoré sa dotýkajú života mladých.

"Bola to vydarená akcia! Myslím si, že i nás, ktorí sme na škole už dlhšie a prežili sme kadečo, EXIT TOUR zaujalo. Odporúčam aj pre iné školy."

Nika, 4. Ročník

Viac než len vzdelávanie.

NAŠE PREDNÁŠKY

SPOLUZÁVISLOSŤ

Prednáška sa zaoberá tematikou alkoholizmu a spoluzávislosti. Poukazuje nielen na negatívny dopad alkoholu na závislú osobu, ale hlavne na ľudí, ktorí sú s takouto osobou v blízkom kontakte. Ak sa o týchto problémoch nenaučíme hovoriť a riešiť ich, budeme si ich prenášať do života v dospelosti.

LÁSKA, VZŤAHY, MANŽELSTVO

Študentmi veľmi obľúbená prednáška hľadá odpoveď na otázky: Prečo túžime po vzťahu? Ako nájsť toho pravého, tú pravú? Ako sa na to pripraviť? Ako sa vyhnúť sklamaniam, zraneniam? Čo môže byť vo vzťahu nebezpečné?

ŠIKANA

Agresia (fyzická, psychická, sexuálna a „kyber-šikana“) v školskom prostredí. Vysvetlenie základných pojmov. Ako rozpoznať šikanovanie, ako sa správať k agresorom a ako pomôcť obetiam? Súčasťou prednášky sú sociálne hry a praktický nácvik správania. Dôraz na význam dobrého a zdravého kolektívu ako najefektívnejšej obrany proti šikanujúcim agresorom.​

ZDRAVÁ RODINA

Ak sa opýtate mladého človeka po čom túži, keď bude mať 30 až 40 rokov, na prvých miestach sa objaví manželka, dom, deti. Teda rodina. Prednáška hovorí o základných pilieroch zdravých rodinných vzťahov a šťastnej rodiny.​

PORNOGRAFIA

Kedy si prvý krát prišiel do kontaktu s pornografiou? Ovplyvňuje človeka pornografia, ak ju pozeráva? O čo presne ide pornopriemyslu? Tieto a iné témy ako fenomén supernormálnej stimulácie rozoberáme na prednáškach o pornografii. A aj v tejto téme máme príbehy, ktoré dokážu priniesť svetlo tejto tematike.

FINANCIE

Prednáška je zameraná na dlhovo-úverovú prevenciu z oblasti financií. Hlavným cieľom prednášky je spoznať 3 prístupy, vďaka ktorým je možné posúdiť riziká súvisiace s využívaním úverových produktov. Okrem toho si môžu žiaci osvojiť základnú terminológiu, zlepšiť finančnú gramotnosť a rozlíšiť úverové produkty.

DOMÁCE NÁSILIE

Prednáška je zameraná na problematiku domáceho násilia a jeho dôsledkov. Odpovieme si na otázky, čo je násilie, aké sú jeho formy a dôsledky, ako sa zachovať, ak sme obeťou alebo svedkom domáceho násilia a podobne. Prednáška je popretkávaná osobnými skúsenosťami lektora.

KRITICKÉ MYSLENIE

Kritické myslenie patrí k najviac skloňovaným zručnostiam potrebným pre 21. storočie. Interaktívny seminár ukáže študentov, čo znamená myslieť kriticky, naučí ich pár jednoduchých metód ako sa zdokonaľovať v premýšľaní, v odhaľovaní manipulácie a logických chýb.

SOCIÁNE SIETE A NÁSTRAHY INTERNETU

Prednáška je zameraná na problematiku kybernetického priestoru. Jej cieľom je odkryť riziká spojené s používaním sociálnych sietí, ako napr.: kyberšikana, sexting, grooming, krádež identity, hoaxy. Cieľom je nasmerovať mladých ľudí k rozumnejšiemu pohybovaniu sa v kyber priestore.

Zo života EXIT TOUR

GALÉRIA

REFERENCIE

Z našich posledných EXIT TOUR

Naše spolupráce

ŽIVOTNÉ HODNOTY

„Stojíme na rázcestí, v každej minúte, v každej hodine, každý deň sa rozhodujeme. Každé rozhodnutie je v súlade so súhrnom hodnôt, ktoré sme si vybrali, aby vládli nášmu životu. Keď si vyberáme tento súhrn hodnôt, vtedy robíme najväčšie rozhodnutie svojho života.“

Benjamin Franklin

SPOJME SA

Kontakt

Mgr. Petra Šulková

koordinátorka projektu
EXIT TOUR

Mobil : + 421 907 363 706

Email : petra@tckompas.sk

Adresa

Tréningové centrum Kompas 

Vojtecha Spanyola 37

010 01 Žilina

Kontakt

Mgr. Petra Šulková

riaditeľka projektu EXIT TOUR

Mobil : + 421 907 363 706

Email : petra@tckompas.sk

Napíšte nám

ADRESA

Tréningové centrum Kompas

Vojtecha Spanyola 37

010 01 Žilina 

 

Kontakt

Mgr. Petra Šulková

koordinátorka projektu EXIT Tour

Mobil : + 421 907 363 706

Email : petra@tckompas.sk